André Kuijpers
Mediation


Mediation

Mediation is een laagdrempelige vorm van het oplossen van geschillen, problemen en conflicten. In de Mediation ontstaat, herstel van, communicatie waardoor zelfs ogenschijnlijke onoplosbare conflicten tot een goed einde te brengen zijn.

In de Mediation is het niet de professional die centraal staat, maar zijn het de cliënten zelf die deze centrale rol innemen. De cliënten bepalen het gespreksonderwerp, creëren ideeën en mogelijkheden en bepalen zelf de grenzen van het gesprek en gaan zelf over de uitkomst. De Mediator reguleert, ondersteunt en begeleidt dit gehele proces en zal door zijn kennis en ervaring de juiste setting creëren waarbinnen dit mogelijk zal zijn.

De Mediator

André Kuijpers

Na een universitaire studie rechten en enige jaren ervaring als jurist ben ik de weg van het Mediation ingeslagen. Juridisering van conflicten werkt escalerend en verslechtert de communicatie doordat er in juridische processen sprake is van ‘partijen’. Partijen staan tegenover elkaar, hebben weinig of geen oog voor het belang van de ander of voor een eventueel gezamenlijk belang. Tevens nemen cliënten een ondergeschikte rol in doordat zij worden vertegenwoordigd in het gehele proces en niet zelf het heft in handen (kunnen) nemen. Mediation gaat juist uit van de kracht van de mensen zelf, cliënten kennen zowel hun eigen als gezamenlijke belangen en weten hier naar te handelen. Telkens weer blijkt dat de mensen aan tafel, hoe onmogelijk dit in het begin ook lijkt te zijn, weer met elkaar in gesprek komen en telkens weer zie ik begrip, respect en communicatie terugkeren. Dit is de reden van mijn overstap naar Mediation, hierin ligt mijn passie en toewijding: De mensen aan tafel kunnen het beter zelf!

Familie mediation

Familie Mediation betreft het oplossen van geschillen en conflicten binnen families. Met name scheidingen worden veelal via een Mediation afgehandeld. De relatie van de cliënten als(ex-)partners, de relatie tussen de cliënten als ouders, het belang van de kinderen, de boedelverdeling en de (eventuele) kinder-, en partneralimentatie zijn de belangrijkste aspecten die worden afgehandeld tijdens een Familie Mediation.

Door de kennis en ervaring van de Mediator wordt rekening gehouden met de gevoeligheden van alle aspecten van een scheiding, en wordt de kans op een vechtscheiding in belangrijke mate gereduceerd.

neem contact op

Geheel vrijblijvend en dus geheel zonder enige (financiële) verplichting, waarin voldoende ruimte is voor informatie en uitleg over het te beginnen proces, incl. de kosten. Neem contact op en maak een afspraak! Dan bekijken wij of wij gezamenlijk de weg van Mediation kunnen inslaan.